logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Dennen Olie 30ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8714193207048
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 30ML
9,95

Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

GEVAAR Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts. Bij huidirritatie: Met veel water en zeep wassen.

Abies alba Sibirica acus.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.