logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Dennen Etherische Olie 10ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8713969821099
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 10ML
4,95

Van oudsher worden vele soorten dennen  gebruikt. Alle zijn rijk in harsen en vluchtige stoffen, waaronder pineen, dat sterk antiseptisch en stimulerend werkt. Dennennaaldenolie wordt uit vele verschillende soorten dennen gedestilleerd. Uit de hars wordt terpentijn gedestilleerd. Dennenhars wordt in Griekenland gebruikt om retsina wijn te aromatiseren. Pijnboompitten zijn eetbaar en zijn afkomstig uit vele soorten dennen. De grove den is een boom met een kale, roodbruine stam die tot 36 meter hoog kan reiken. Grove den heeft een uitgebreid verspreidingsgebied: van Schotland tot Oost Siberië. Bij de Germanen was de boom een symbool voor lang leven, wilskracht en wederopstanding. De dennenhars uit de stam werd vroeger ook wel 'boswierook' genoemd.

GEVAAR Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts. Bij huidirritatie: Met veel water en zeep wassen.

Abies alba Sibirica acus.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.