logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Eucalyptus Olie 30ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8714193207062
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 30ML
9,95

Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

GEVAAR Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Met veel water en zeep wassen. Bij oog-, huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Eucalyptus globulus.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.