logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Palmarosa Olie 10ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8714193206607
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 10ML
g&W logo groot zw wit
6,95

Gevaar: veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Cymbopogon martinii.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.