logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Pepermunt Olie 10ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8713969821266
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 10ML
4,50

GEVAAR Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. NA INSLIKKEN: Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Mentha Arvensis.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.