logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Pepermunt Olie 30ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8714193207161
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 30ML
g&W logo groot zw wit
8,95

Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

GEVAAR Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Mentha Arvensis.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.