logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Salie Olie 30ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8714193207192
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 30ML
14,95

Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.

GEVAAR Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken.  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Salvia officinalis.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.