logo
Winkels
Winkelwagen

G&W Sensual Olie 10ML

  • Merk: G&W
  • EAN: 8714193207550
  • Reviews (0):
  • Inhoud: 10ML
g&W logo groot zw wit
5,95

GEVAAR Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Citrus reticulata, Juniperus mexicana, Aniba Rosaeodora, Amyris balsamifera, Pogostemon cablin, Cananga odorata, Jasmimum officinalis.

Your Greatest Wealth is Health!
  • Deskundig advies van gepassioneerde medewerkers.
  • Bijna 100 winkels verspreid door heel Nederland.
  • Retourneren kan bij onze winkels.
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • Meer dan 4.000 nauwkeurig geselecteerde producten.