Disclaimer

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Gezond & Wel bv. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gezond & Wel bv. Deze toestemming is tevens benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De informatie op de site wordt geregeld aangepast. Gezond & Wel bv. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.